<menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
<xmp id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt>
<tt id="oyugo"></tt>
<xmp id="oyugo">
<xmp id="oyugo"><nav id="oyugo"></nav>
<menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
<menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
 • <menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
  <menu id="oyugo"></menu>
  <menu id="oyugo"></menu><optgroup id="oyugo"><code id="oyugo"></code></optgroup><menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
  <menu id="oyugo"><menu id="oyugo"></menu></menu>
  <optgroup id="oyugo"><code id="oyugo"></code></optgroup>
 • <menu id="oyugo"></menu>
  ACE色谱柱|菲罗门色谱柱|手性柱|气相柱|SPE|高效液相色谱柱
  • 菲罗门TitanK有机硅胶杂化色谱柱 有机硅胶杂化色谱柱
   ? pH 方法开发首选色谱柱
   ? 多种固定相选择,提供互补的选择性
   ? 多种粒径选择,满足 UHPLC、HPLC 到制备的多种需求
   ? 独特的有机硅胶杂化技术,在极端条件下具有出色的耐久性
   让LC难题迎刃而解!
  详情

  TitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱

  全新设计的有机硅胶杂化基质

  Titank 系列有机硅胶杂化基质,是在硅胶的硅氧烷网状构造中以更加稳定的烷基来取代在碱性条件下不稳定的硅氧桥连接,使其既具有硅胶类填料的良好分离性能和机械强度,又有聚合物填料的耐碱性。

  并通过特有的生产工艺,严格控制粒径分布和颗粒的表面形态,能更精确的控制表面修饰的均匀性,保证峰形对称性和分离重现性。

  什么情况下需要选择TitanK系列

  反相色谱柱中,主要的保留机制是疏水作用。

  而电离的化合物具有极性化合物的行为,这减小了与固定相之间的疏水相互作用,导致保留降低。

  我们知道,分子的离子状态由流动相的pH决定,因此,调整流动相 pH 能够有效调节具有电离官能团的分析物的保留行为。

  分析工作者往往会遇到一些特殊样品,需要在苛刻条件下进行分析。

  例如红霉素,它在酸性条件下极易分解,并且需要高温来维持良好的峰形,普通硅胶基质色谱柱是难以耐受这种分析环境,这时,就需要 Titank系列有机硅胶杂化色谱柱来解决上述分析难题。

   

  TitanK系列的特点

  极端条件下的耐久性

  从以上两组数据可以发现,在强碱或高温等苛刻条件下的 Titank C18/C8 的色谱柱寿命,都远在市售高耐碱性柱和普通硅胶基质ODS柱之上。

   

  任何条件下,表现良好的峰形

   

  最为严格的质量控制,保证稳定的重现性

   

  上图显示,对易于引起吸附、拖尾及易产生再现性问题的碱性化合物和配位化合物,Titank 系列能获得稳定的重现性。

   

  TitanK系列固定相介绍

  TitanK C18

  • 具有与常规色谱柱同样标准的疏水性和亲水性的良好平衡,避免市售 C18 杂化硅胶柱表现出的保留降低的问题
  • 拥有卓越的耐久性和优秀的峰形
  • 可在 100%水相条件下稳定使用
  • 低泄露设计,适用于 LC/MS 的高灵敏度分析

   

  TitanK C8

  •  可实现在 C18 上保留能力过大的低极性化合物和疏水性差异明显的化合物的短时间分离
  •  由于 C8 比 C18 具有更高的官能团密度,因此具有更好的构造识别能力,可以有效分离不易用C18 分离的异构体和类似物
  • 拥有卓越的耐久性和优秀的峰形
  • 低泄露设计,适用于 LC/MS 的高灵敏度分析

   

  TitanK Phenyl-Hexyl

  • 苯己基键合相,可以提供疏水作用和 π-π 作用,特别对于具有芳香环和双键结构等长共轭化合物,可以增强保留时间,从而实现分离
  • 拥有卓越的耐久性和优秀的峰形
  • 可在100%水相条件下稳定使用
  • 低泄露设计,适用于 LC/MS 的高灵敏度分析

  TitanK F5

  • 五氟苯基键合相,可提供疏水作用、π-π 作用、偶极相互作用、氢键作用等。因此,对芳香族化合物和含硝基、卤素的化合物等,特别是对极性化合物和异构体,具有强大的分离能力
  • 拥有卓越的耐久性和优秀的峰形
  • 可在 100%水相条件下稳定使用
  • 低泄露设计,适用于 LC/MS 的高灵敏度分析

   

  TitanK HILIC

  • 二羟丙基键合相为亲水相互作用(HILIC)色谱柱,可分离那些在反相色谱柱中因保留较弱而难以分离的强极性化合物
  • 拥有卓越的耐久性和优秀的峰形
  • 低泄露设计,适用于 LC/MS 的高灵敏度分析


   

  订货信息

  1.8 μm UHPLC窄径色谱柱(mm)

  固定相

  20×2.1

  30×2.1

  50×2.1

  100×2.1

  C18

  FMM-5558-BONU

  FMA-5558-BONU

  FMB-5558-BONU

  FMD-5558-BONU

  C8

  FMM-5554-BONU

  FMA-5554-BONU

  FMB-5554-BONU

  FMD-5554-BONU

  Phenyl-Hexyl

  FMM-5550-BONU

  FMA-5550-BONU

  FMB-5550-BONU

  FMD-5550-BONU

  F5

  FMM-5563-BONU

  FMA-5563-BONU

  FMB-5563-BONU

  FMD-5563-BONU

  Hilic

  FMB-5566-BONU

  FMD-5566-BONU

  1.8 μm UHPLC窄径色谱柱(mm)

  固定相

  150×2.1

  50×3.0

  100×3.0

  150×3.0

  C18

  FMF-5558-BONU

  FMB-5558-YONU

  FMD-5558-YONU

  FMF-5558-YONU

  C8

  FMF-5554-BONU

  FMB-5554-YONU

  FMD-5554-YONU

  FMF-5554-YONU

  Phenyl-Hexyl

  FMF-5550-BONU

  FMB-5550-YONU

  FMD-5550-YONU

  FMF-5550-YONU

  F5

  FMF-5563-BONU

  FMB-5563-YONU

  FMD-5563-YONU

  FMF-5563-YONU

  Hilic

  FMB-5566-YONU

  FMD-5566-YONU

  3 μm HPLC窄径色谱柱 (mm)

  固定相

  20×2.1

  30×2.1

  50×2.1

  100×2.1

  C18

  FMM-5559-BONU

  FMA-5559-BONU

  FMB-5559-BONU

  FMD-5559-BONU

  C8

  FMM-5555-BONU

  FMA-5555-BONU

  FMB-5555-BONU

  FMD-5555-BONU

  Phenyl-Hexyl

  FMM-5551-BONU

  FMA-5551-BONU

  FMB-5551-BONU

  FMD-5551-BONU

  F5

  FMM-5564-BONU

  FMA-5564-BONU

  FMB-5564-BONU

  FMD-5564-BONU

  Hilic

  FMM-5567-BONU

  FMA-5567-BONU

  FMB-5567-BONU

  FMD-5567-BONU

  3 μm HPLC窄径色谱柱 (mm)

  固定相

  150×2.1

  50×3.0

  100×3.0

  150×3.0

  C18

  FMF-5559-BONU

  FMB-5559-YONU

  FMD-5559-YONU

  FMF-5559-YONU

  C8

  FMF-5555-BONU

  FMB-5555-YONU

  FMD-5555-YONU

  FMF-5555-YONU

  Phenyl-Hexyl

  FMF-5551-BONU

  FMB-5551-YONU

  FMD-5551-YONU

  FMF-5551-YONU

  F5

  FMF-5564-BONU

  FMB-5564-YONU

  FMD-5564-YONU

  FMF-5564-YONU

  Hilic

  FMF-5567-BONU

  FMB-5567-YONU

  FMD-5567-YONU

  FMF-5567-YONU

  3 μm HPLC常规分析色谱柱(mm)

  固定相

  30×4.6

  50×4.6

  100×4.6

  150×4.6

  250×4.6

  C18

  FMA-5559-EONU

  FMB-5559-EONU

  FMD-5559-EONU

  FMF-5559-EONU

  FMG-5559-EONU

  C8

  FMA-5555-EONU

  FMB-5555-EONU

  FMD-5555-EONU

  FMF-5555-EONU

  FMG-5555-EONU

  Phenyl-Hexyl

  FMA-5551-EONU

  FMB-5551-EONU

  FMD-5551-EONU

  FMF-5551-EONU

  FMG-5551-EONU

  F5

  FMA-5564-EONU

  FMB-5564-EONU

  FMD-5564-EONU

  FMF-5564-EONU

  FMG-5564-EONU

  Hilic

  FMA-5567-EONU

  FMB-5567-EONU

  FMD-5567-EONU

  FMF-5567-EONU

  FMG-5567-EONU

  3.5 μm HPLC窄径和常规分析色谱柱(mm)

  固定相

  50×2.1

  100×2.1

  150×2.1

  100×4.6

  150×4.6

  C18

  FMB-5559L-BONU

  FMD-5559L-BONU

  FMF-5559L-BONU

  FMD-5559L-EONU

  FMF-5559L-EONU

  5 μm HPLC窄径色谱柱(mm)

  固定相

  30×2.1

  50×2.1

  100×2.1

  150×2.1

  C18

  FMA-5560-BONU

  FMB-5560-BONU

  FMD-5560-BONU

  FMF-5560-BONU

  C8

  FMA-5556-BONU

  FMB-5556-BONU

  FMD-5556-BONU

  FMF-5556-BONU

  Phenyl-Hexyl

  FMA-5552-BONU

  FMB-5552-BONU

  FMD-5552-BONU

  FMF-5552-BONU

  F5

  FMA-5565-BONU

  FMB-5565-BONU

  FMD-5565-BONU

  FMF-5565-BONU

  Hilic

  FMA-5568-BONU

  FMB-5568-BONU

  FMD-5568-BONU

  FMF-5568-BONU

  5 μm HPLC窄径色谱柱(mm)

  固定相

  50×3.0

  100×3.0

  150×3.0

  C18

  FMB-5560-YONU

  FMD-5560-YONU

  FMF-5560-YONU

  C8

  FMB-5556-YONU

  FMD-5556-YONU

  FMF-5556-YONU

  Phenyl-Hexyl

  FMB-5552-YONU

  FMD-5552-YONU

  FMF-5552-YONU

  F5

  FMB-5565-YONU

  FMD-5565-YONU

  FMF-5565-YONU

  Hilic

  FMB-5568-YONU

  FMD-5568-YONU

  FMF-5568-YONU

  5 μm HPLC常规分析色谱柱(mm)

  固定相

  250×4.0

  30×4.6

  50×4.6

  100×4.6

  C18

  FMG-5560-DONU

  FMA-5560-EONU

  FMB-5560-EONU

  FMD-5560-EONU

  C8

  FMG-5556-DONU

  FMA-5556-EONU

  FMB-5556-EONU

  FMD-5556-EONU

  Phenyl-Hexyl

  FMA-5552-EONU

  FMB-5552-EONU

  FMD-5552-EONU

  F5

  FMA-5565-EONU

  FMB-5565-EONU

  FMD-5565-EONU

  Hilic

  FMA-5568-EONU

  FMB-5568-EONU

  FMD-5568-EONU

  5 μm HPLC常规分析色谱柱(mm)

  固定相

  150×4.6

  250×4.6

  150×6.0

  250×6.0

  C18

  FMF-5560-EONU

  FMG-5560-EONU

  FMF-5560-SONU

  FMG-5560-SONU

  C8

  FMF-5556-EONU

  FMG-5556-EONU

  Phenyl-Hexyl

  FMF-5552-EONU

  FMG-5552-EONU

  F5

  FMF-5565-EONU

  FMG-5565-EONU

  Hilic

  FMF-5568-EONU

  FMG-5568-EONU

  5 μm 半制备和制备色谱柱 (mm)

  固定相

  150×10

  250×10

  100×21.1

  150×21.1

  C18

  FMF-5560-NONU

  FMG-5560-NONU

  FMD-5560-PONU

  FMF-5560-PONU

  C8

  FMF-5556-NONU

  FMG-5556-NONU

  FMD-5556-PONU

  FMF-5556-PONU

  Phenyl-Hexyl

  FMF-5552-NONU

  FMG-5552-NONU

  FMD-5552-PONU

  FMF-5552-PONU

  F5

  FMF-5565-NONU

  FMG-5565-NONU

  FMD-5565-PONU

  FMF-5565-PONU

  Hilic

  FMF-5568-NONU

  FMG-5568-NONU

  FMD-5568-PONU

  FMF-5568-PONU

  5 μm 半制备和制备色谱柱 (mm)

  固定相

  250×21.1

  100×30

  150×30

  250×30

  C18

  FMG-5560-PONU

  FMD-5560-UONU

  FMF-5560-UONU

  FMG-5560-UONU

  C8

  FMG-5556-PONU

  FMD-5556-UONU

  FMF-5556-UONU

  FMG-5556-UONU

  Phenyl-Hexyl

  FMG-5552-PONU

  FMD-5552-UONU

  FMF-5552-UONU

  FMG-5552-UONU

  F5

  FMG-5565-PONU

  FMD-5565-UONU

  FMF-5565-UONU

  FMG-5565-UONU

  Hilic

  FMG-5568-PONU

  FMD-5568-UONU

  FMF-5568-UONU

  FMG-5568-UONU

  10 μm HPLC常规分析色谱柱 (mm) 和大规格填料

  固定相

  250×4.6

  100 g

  1 Kg

  C18

  FMG-5561-EONU

  05G-5561

  05K-5561

  C8

  FMG-5557-EONU

  05G-5557

  05K-5557

   

   

  全国服务热线:020-22826668 | E-mail:gz@gzflm.com
  公司地址:广东省泛亚电竞市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
  Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
  Floor 13, No.179 of North TianHe Road, GuangZhou, 510620, China
  CopyRight © 2002-2022 泛亚电竞菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号
  免责声明 | 联系我们 |
  信用中国  
  扫一扫,添加菲罗门公众号
  泛亚电竞
  <menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
  <xmp id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt>
  <tt id="oyugo"></tt>
  <xmp id="oyugo">
  <xmp id="oyugo"><nav id="oyugo"></nav>
  <menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
  <menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
 • <menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
  <menu id="oyugo"></menu>
  <menu id="oyugo"></menu><optgroup id="oyugo"><code id="oyugo"></code></optgroup><menu id="oyugo"><tt id="oyugo"></tt></menu>
  <menu id="oyugo"><menu id="oyugo"></menu></menu>
  <optgroup id="oyugo"><code id="oyugo"></code></optgroup>
 • <menu id="oyugo"></menu>